vagonWEB
Železniční osobní vozy
 
vagonWEB
Železniční osobní vozy
Hlavní strana » Popisy » Osobní vozy BDŽ
» Popisy » Osobní vozy BDŽ
cs         ▼
Česky
English
Deutsch
Polski
Magyar

Osobní vozy BDŽ

Přehled osobních vozů normálního rozchodu dodávaných BDŽ od 60. let 20. století do současnosti.

Na začátku 60. let se evropské železniční správy sdružené v UIC i v OSŽD zabývaly standardizací osobních vozů pro mezinárodní provoz. Zatímco organizace UIC definovala jednotné vozy typu UIC-X a UIC-Y, organizace OSŽD, ve které byly sdružené železnice východního bloku, definovala mírně odlišné typy OSŽD-A a OSŽD-B.

Výroba vozů OSŽD-B byla v NDR zahájena na začátku 60. let a jedním z prvních zahraničních zákazníků se staly Bulharské státní dráhy BDŽ, které v letech 1962 a 1963 obdržely dvě menší série vozů tohoto typu. Ačkoliv výroba vozů v NDR se brzy přeorientovala na typ UIC-Y, v Bulharsku byl typ OSŽD-B dále rozvíjen v domácí vagónce Andrej Ždanov v Drjanovu. Do konce 70. let tam bylo pro BDŽ vyrobeno v různých provedeních více než 1000 vozů tohoto typu, který se tak stal základem vozového parku BDŽ, a BDŽ se tím staly i největším provozovatelem vozů tohoto typu. V 80. letech pak byly ve vagónce Drjanovo vyráběny vozy unikátního typu B-84 charakteristického svými šikmými bočnicemi. Byly vyvinuty speciálně pro BDŽ a nikde mimo Bulharsko v provozu nebyly. Vozy typu UIC-Y a později UIC-Z2 byly dodávány z vagónek v NDR jen v relativně malých počtech a byly určeny zejména pro mezinárodní vlaky.

Na konci 80. let se bulharské hospodářství dostalo do vážné krize, což se projevilo i na ekonomických možnostech státních drah BDŽ. Od 90. let je tak obnova vozového parku BDŽ řešena až na jednu malou výjimkou výhradně nákupem ojetých vozů ze zahraničí. Nejprve na začátku 90. let bylo odkoupeno menší množství vyřazených vozů od francouzských drah SNCF, poté následovaly opakované nákupy několika stovek vyřazených vozů od německých drah DB, převážně pocházející od východoněmeckých DR. Některé odkoupené vozy jsou stejných řad, které BDŽ už vlastnily z dodávek v 70. a 80. letech - tyto jsou v přehledu uvedeny společně. Modernizační program starších vozů, běžný u jiných železnic bývalého východního bloku, se u BDŽ realizoval jen v omezeném rozsahu. Zmíněnou jedinou výjimkou týkající se nákupu nových vozů po roce 1989 je dodávka 30 nových lůžkových vozů z turecké vagónky Tüvasaş v roce 2012.

Andrej Ždanov Drjanovo, OSŽD-B
Waggonbau Bautzen/Görlitz, UIC-Y, Y/B-70
Andrej Ždanov Drjanovo, B-84
Waggonbau Bautzen, UIC-Z2
Vozy ex DB/DR
Rekonstruované vozy UIC-Y
Tüvasaş Adapazarı
Intercom Drjanovo, Projekt "Sokol"
Vozy ex DB
Seřazení:
• Podle skupin
Podle tříd
Podle abecedy
Tabulkové zobrazení

Zobrazení:
• Jen provozní řady
Včetně vyřazených
Jen vyřazené

nahoru
Andrej Ždanov Drjanovo, OSŽD-B
V letech 1965 až 1979 byly v domácí vagónce "Andrej Ždanov" v městě Drjanovo vyráběny početné série osobních vozů pro BDŽ, celkově šlo v tomto období o více než 1000 vozů. Vozy odpovídají spíše typu OSŽD-B. První vyráběnou řadou této generace byly velkoprostorové vozy 20-17, z nich byly odvozeny oddílové vozy 20-15 a poté následovaly další řady. Pro všechny řady byla použita jedna společná konstrukce skříně, tedy i vozy 1. třídy mají 10 oddílů. Během let docházelo k různým technickým změnám - první vozy měly jiný typ podvozků (později vyměněn na všech vozech), starší vozy mají jednokřídlé vstupní dveře, novější mají standardní zalamovací UIC dveře, byly použity různé druhy oken atd. Výroba vozů typu OSŽD-B byla v Drjanovu ukončena řadou 20-40 v roce 1979.
 
Bm
51 52 20-47
51 52 20-57
001 ... 999
001 ... ???
19xx-1979 Drjanovo [999]
[max 20]
~4
   
80*
Historicky nejpočetnější typ vozů BDŽ. Mezi posledními vozy 20-47 a 20-57 není významný rozdíl, série 20-57 byla zavedena z důvodu vyčerpání číselné řady u série 20-47 (999 vozů).
* vozy původně 1. třídy Am 10-15 mají 60 míst.
Našli jste chybu? | Trvalý odkaz
24.10.2023
Bm
50 52 27-47 001 ... 010(?) 19xx Khan Krum <max 10> 6 140
19xx Drjanovo    
80
Přestavba oddílových vozů Bm 20-47/57 na velkoprostorové vozy (ponecháno původní uspořádání sedadel s boční uličkou) v opravně vozů Khan Krum. Podle jiných zdrojů jde o novostavbu skříně na rámech vozů 20-57 nebo 20-40, které nebyly výrobně dokončeny. Přestavěné vozy byly původně určeny pro osobní vlaky na trati Samuil - Silistra.
Našli jste chybu? | Trvalý odkaz
24.10.2023
Dlm
51 52 92-57 19xx Drjanovo [?] 1
   
Našli jste chybu? | Trvalý odkaz
17.8.2023

nahoru
Waggonbau Bautzen/Görlitz, UIC-Y, Y/B-70
V letech 1968 až 1982 byly z vagónky Bautzen dodávány osobní vozy odpovídající standardnímu typu UIC-Y, resp. Y/B-70, které byly v prakticky stejném provedení vyráběny i pro další země východního bloku. Drobnou odlišností u vozů z roku 1982 je nižší provedení střechy (podobně jako vozy pro MÁV v té době). Vedle vozů k sezení byly dodávány i lůžkové vozy vyráběné ve vagónce Görlitz.
V 90. letech pak BDŽ odkoupily další vozy tohoto typu od DB, které je zdědily po DR po sjednocení Německa.
 
Ame, Am
51 52 19-50
51 52 19-40
51 52 19-40
050 ... 100
101 ... 150
151 ... 19x(?)
1972
1982
19xx
Bautzen [51]
[50]
[40+]
0
8
5
140 km/h


   
54
Vozy 050 ... 100: dodány přímo BDŽ. Vysoká střecha, původně výklopná okna (cca v horní třetině), později nahrazeno standardními polospouštěcími okny. V roce 1996 bylo 5 vozů rekonstruováno na bufetové vozy BRm 84-40.
Vozy 101 ... 150: dodány přímo BDŽ. Nízká střecha.
Vozy 151 ... 19x: odkoupeny od DB (ex DR) v 90. letech. Vysoká střecha, několik vozů bylo bylo staršího typu UIC-Y z konce 60. let s odporovým topením (u BDŽ již vyřazeny).
Našli jste chybu? | Trvalý odkaz
14.10.2023
Bme, Bm
51 52 20-40
51 52 20-40
022 ... 041
051 ... 100
1982
19xx
Bautzen [20]
[50]
1
0
2007 140 km/h
   
80
Vozy 022 ... 041: dodány přímo BDŽ. Nízká střecha.
Vozy 051 ... 100: odkoupeny od DB (ex DR) v letech 1993-1997. U BDŽ vyřazeno z provozu do roku 2007.
Našli jste chybu? | Trvalý odkaz
24.10.2023

nahoru
Andrej Ždanov Drjanovo, B-84
V roce 1984 byla ve vagónce Andrej Ždanov Drjanovo zahájena výroba nového typu vozu pro vnitrostátní vlaky BDŽ. Vozy mají stále délku 24,5 m jako typ UIC-Y, ale charakteristickým rysem je mírný sklon bočnic, který umožnil zvýšit šířku vozu v dolní části skříně na 2960 mm (oproti 2883 mm u typu UIC-Y). Cílem bylo rozšířit prostor jednotlivých oddílů a tím zvýšit komfort pro cestující. U vozů 2. třídy také přispělo ke zvýšení komfortu ponechání pouze 9 oddílů jako v 1. třídě. Dalšími novými prvky byly nově vyvinuté podvozky typu T73-AD pro rychlost 160 km/h (vozy jsou však omezeny na 130 km/h kvůli brzdové výstroji), použití nadstandardně širokých oken o šířce 1400 mm (oproti 1200 mm u UIC-Y), dobíjení akumulátorů z CZE nebo nově řešená cirkulace vzduchu teplovzdušného vytápění s výdechem pod okny.
 
Am
50 52 19-74 001 ... 008 1984-1988(?) Drjanovo [8] 3 130 km/h


   
54
Dva vozy byly původně vyrobeny jako prototypy smíšených vozů 1. a 2. třídy (ABm), oba později upraveny na vozy čistě 1. třídy.
Našli jste chybu? | Trvalý odkaz
24.10.2023
Bm
50 52 29-74 001 ... 307 1984-1988 Drjanovo [307] ~70 130 km/h


   
72*
* Od roku 2022 je u některých vozů jeden oddíl upraven jako bistro s prodejem drobného občerstvení, počet míst snížen na 64.
Našli jste chybu? | Trvalý odkaz
14.10.2023

nahoru
Waggonbau Bautzen, UIC-Z2
V 80. letech byla ve vagónce Bautzen zavedena výroba vozů UIC-Z2. BDŽ si v této kategorii objednaly jídelní a lehátkové vozy. V roce 2001 pak BDŽ ještě odkoupily vyřazené lehátkové vozy stejného typu od DB (ex DR).
 
Bcm
51 52 50-80 681 ... 720
721 ... 734
1986
19xx
Bautzen [40]
[15]
4
1
160 km/h


   
60
Vozy 681 ... 720: dodány přímo BDŽ.
Vozy 721 ... 734: odkoupeny od DB (ex DR) v roce 2001.

V roce 2005 bylo 40 vozů prodáno soukromé společnosti Optima Tours, která provozuje autovlak Optima Express mezi Rakouskem a Tureckem.
Našli jste chybu? | Trvalý odkaz
24.10.2023

nahoru
Vozy ex DB/DR
V 90. a 00. letech byla obnova vozového parku řešena nákupem ojetých vozů z Německa. Celkem bylo odkoupeno řádově 400 vozů různých typů, původem převážně od DR. Některé vozy byly shodného typu s již vlastněnými vozy dodanými v 70. a 80. letech přímo z výroby (UIC-Y a některé UIC-Z) - tyto jsou pro přehlednost popsány výše v příslušných sekcích; v této sekci jsou uvedeny jen ty řady vozů, které u BDŽ ještě neměly svůj ekvivalent.
 
Am, Ame
51 52 10-50 050 ... 068 1984-1990 Halberstadt {19} 9 160 km/h


   
60*
Všechny vozy jsou odkoupeny od DB (ex DR), avšak původem jsou různých řad.
Vozy 050 ... 053: původně Am200 DB (ex Am DR), od DB odkoupeno v roce 2000.
Vozy 054 ... 056: původně Bom DB (ex Bm DR), vozy jsou označeny a provozovány jako 1. třída, přestože mají jedenáct oddílů.
Vozy 057 ... 068: původně ABom DB (ex ABm DR), od DB odkoupeno v roce 2003.

* vozy 054 ... 056 mají 66 míst
Našli jste chybu? | Trvalý odkaz
24.10.2023
Bm, Bme, Bmz
51 52 21-50 001 ... 104(?) 1984-1990 Halberstadt {100+} ~30 160 km/h


   
66/88
Vozy byly odkoupeny od DB, původně Bom DB (ex Bm DR). Přibližně polovina vozů má šestimístné oddíly, ostatní vozy mají osmimístné oddíly.
Našli jste chybu? | Trvalý odkaz
24.10.2023
Bimz
50 52 22-97 001 ... 010 199x {10} 4 200 km/h
198x    
60
Vozy byly odkoupeny od DB v roce 2007, původně Bimz259 DB pro vlaky Interregio.
Našli jste chybu? | Trvalý odkaz
24.10.2023
ABbds
50 52 84-80 001 ... 010(?) 199x ??? {10(?)} ~2 160 km/h


19xx    
18+12
Vozy byly odkoupeny od DB, původně ABbd406 DB (ex BDomsb274 DB / BDmsb DR).
Našli jste chybu? | Trvalý odkaz
24.10.2023
ABy, AByuu, AByz, ABmz
50 52 31-43 001 ... 025 199x {25} ~22 140 km/h


1978-1983 Halberstadt    
71
Vozy byly odkoupeny od DB v roce 2003, původně ABy(uu/z) DB (ex Bmh DR). Některé vozy jsou u BDŽ nelogicky označeny řadou ABmz.
Našli jste chybu? | Trvalý odkaz
24.10.2023
By, Byuu, Byz, Bmz
50 52 21-33
50 52 21-43
50 52 21-45
001 ... 030(?)
001 ... 053(?)
001 ... 026(?)
199x {30(?)}
{53(?)}
{26(?)}
~11
~38
~13
140 km/h


1978-1983 Halberstadt    
80/83/86
Vozy byly odkoupeny od DB v roce 2003, původně By(uu/z) DB (ex Bmh DR). Některé vozy jsou u BDŽ nelogicky označeny řadou Bmz.
Našli jste chybu? | Trvalý odkaz
24.10.2023
ARkimbz
61 52 85-97 001 ... 003 1991-1994 Talbot {3} 200 km/h
19xx    
18
Vozy byly odkoupeny od DB v roce 2008, původně ARkimbz262 DB pro vlaky Interregio. U BDŽ v provozu od roku 2009.
Našli jste chybu? | Trvalý odkaz
24.10.2023
ARkimbz
61 52 85-97 004 ... 005 1971-1972 Hansa {2} 200 km/h
   
18
Vozy byly odkoupeny od DB v roce 2008, původně ARmz211 DB, v letech 2001-2007 byly určeny pro vlaky BWE (Berlin-Warszawa-Express). U BDŽ v provozu od roku 2010 a přeznačeny na ARkimbz.
Našli jste chybu? | Trvalý odkaz
24.10.2023

nahoru
Rekonstruované vozy UIC-Y
V druhé polovině 90. let bylo v maďarském závodě DJV Dunakeszi moderizováno několik vozů pro BDŽ (v podobném provedení jako tehdy modernizované vozy pro MÁV, ŽSR nebo ČD). První vozy byly u BDŽ nasazeny v roce 1997 na "Pleven Express" Sofia - Pleven. Další vozy byly postupně v několika sériích modernizovány přímo v Bulharsku. Rekonstrukce byly prováděny nejprve z vozů Am 19-50 v počtu 35 vozů, další vozy byly rekonstruovány z lůžkových vozů WLABm.

V roce 2009 byla max. povolená rychlost snížena na 100 km/h, od roku 2020 je u vozů po opravě obnovena původní rychlost 140 km/h.
 
Amp
51 52 15-63 001 ... 017 1997
199x-200x
Dunakeszi
Drjanovo
<2(?)>
<15(?)>
13 100/140 km/h


   
58*
Rekonstrukce z vozů Am 19-50 a WLABm. První vozy rekonstruovány v DJV Dunakeszi (pravděpodobně 2 vozy), ostatní v Drjanovu.

* Vozy 001 a 002 mají 54 míst k sezení.
Našli jste chybu? | Trvalý odkaz
24.10.2023
Bmp
51 52 25-63 001 ... 037 1997
199x-200x
Dunakeszi
Drjanovo
<3>
<34>
25 100/140 km/h


   
78
Rekonstrukce z vozů Am 19-50 a WLABm. První vozy rekonstruovány v DJV Dunakeszi (pravděpodobně 3 vozy), ostatní v Drjanovu.
Našli jste chybu? | Trvalý odkaz
24.10.2023
Bpb
51 52 25-63 038 ... 039 200x Drjanovo <2> 1 100/140 km/h


   
65
Rekonstrukce z vozů Am 19-50 nebo WLABm. Zpočátku řadové označení Bpβ, později změněno na Bpb.
Našli jste chybu? | Trvalý odkaz
24.10.2023
Bmpz
61 52 20-44 001 ... 012
013 ... 017
2009, 2020-21
2021
Septemvri
Drjanovo
<12>
<5>
7
5
100/140 km/h


   
60/78
Rekonstrukce z lůžkových vozů WLABm.
Vozy 001 ... 005 byly rekonstruovány v závodě Kolovag Septemvri v roce 2009, 60 míst k sezení (uspořádání sedadel 2+1). Z výroby byly označeny jako Bmp 51 52 25-63 045 ... 049, na řadu Bmpz 20-44 přeznačeno pravděpodobně ještě před zařazením do pravidelného provozu.
Vozy 006 ... 012 byly rekonstruovány v závodě Kolovag Septemvri v letech 2020-2021, 60 míst k sezení (uspořádání sedadel 2+1).
Vozy 013 ... 017 byly rekonstruovány v závodě Intercom Drjanovo v roce 2021, 78 míst k sezení (uspořádání sedadel 2+2).
Našli jste chybu? | Trvalý odkaz
24.10.2023
Bhmpz
61 52 84-44 001 ... 005 2009, 2021 Drjanovo <5> 3 100/140 km/h
   
65
Rekonstrukce z lůžkových vozů WLABm.
Vozy 001 ... 002 byly rekonstruovány v závodě Intercom Drjanovo v roce 2009. Z výroby byly označeny jako Bph 51 52 25-63 041 ... 042, na řadu Bhmpz 84-44 přeznačeno pravděpodobně ještě před zařazením do pravidelného provozu.
Vozy 003 ... 005 byly rekonstruovány v závodě Intercom Drjanovo v roce 2021.
Našli jste chybu? | Trvalý odkaz
24.10.2023

nahoru
Tüvasaş Adapazarı
Po mnoha letech obdržely BDŽ nové vozy přímo od výrobce, v tomto případě 30 lůžkových vozů od turecké vagónky Tüvasaş Adapazarı. U BDŽ jsou v provozu od 30.4.2013. Původně měly BDŽ v úmyslu těmito vozy pokrýt také mezistátní spoje do Istanbulu, Bukurešti a Vídně, doposud jsou však nasazovány výhradně na vnitrostátní spoje (pravděpodobně nemohou být schváleny pro provoz v sousedních zemích vinou konstrukčního provedení).
 
WLABmz
61 52 70-71 001 ... 025 2012 Tüvasaş [25] ~20 160 km/h
   
10-30
Našli jste chybu? | Trvalý odkaz
24.10.2023
WLABbmz
61 52 70-71 026 ... 030 2012 Tüvasaş [5] 5 160 km/h
   
8-24
Našli jste chybu? | Trvalý odkaz
19.8.2023

nahoru
Intercom Drjanovo, Projekt "Sokol"
V roce 2020 byl v závodě Intercom Drjanovo zahájen projekt komplexní modernizace vozů B-84 pod názvem Projekt "Sokol". V první fázi by mělo projít rekonstrukcí celkem 15 vozů, z toho 3 vozy budou 1. třídy a 12 vozů bude 2. třídy, některé z nich budou přizpůsobeny pro přepravu vozíčkářů.
 
Bmpz(?)
2023- Drjanovo <1> 160 km/h
1984-1988 Drjanovo    
74
Rekonstrukce z vozů Bm 29-74. V roce 2023 byl dokončen první vůz, v roce 2024 však bylo další pokračování projektu pozastaveno.
Našli jste chybu? | Trvalý odkaz
23.6.2024

nahoru
Vozy ex DB
V roce 2024 byly po delší pauze opět nakoupeny ojeté vozy z Německa. Celkem se jedná o 66 vozů původních řad Bpmmz a Bpmmbz a 10 vozů ARkimmbz.
 
Bpmz
61 52 22-97 013 ... (?) 2015 ~10
1983-1986 LHB, WU    
80
Vozy byly odkoupeny od DB v roce 2024, původně Bpmmz284 DB.
První vozy v provozu od června 2024, některé zpočátku ještě v původním nátěru DB, brzy opatřeno novým polepem BDŽ.
Našli jste chybu? | Trvalý odkaz
23.6.2024
Bpmbz
61 52 22-97 101 ... (?) 2015 ~2
1983-1986 LHB, WU    
75 2
Vozy byly odkoupeny od DB v roce 2024, původně Bpmmbz284 DB.
První vozy v provozu od června 2024, některé zpočátku ještě v původním nátěru DB, brzy opatřeno novým polepem BDŽ.
Našli jste chybu? | Trvalý odkaz
23.6.2024


Poslední aktualizace: 23.6.2024

Kompletace dat: Pavel Dvořák, dalšími informacemi přispěl Ivan Pulevski, jemuž patří velké poděkování.

Všechny údaje jsou bez záruky. Proto je jakékoliv upřesnění a doplnění s díky vítáno. Informace prosím zaslat pomocí formuláře pro hlášení chyb (odkaz uveden pod každým vozem) nebo na mail vagonweb(zavináč)vagonweb(tečka)cz.

Použité zdroje:


Autoři obrázků vozů: James McDonald, Daniel Hentschel, Thomas Niederl, pd.

Počty provozních vozů jsou převzaty z webu bgvagoni.weebly.com. Vedle provozních vozů dále existuje větší množství vozů odstavených z důvodu propadlých revizí. Vzhledem k zavedené praxi BDŽ ve využívání svého vozového parku se počet provozních a odstavených vozů průběžně mění.

Vysvětlivky barevného rozlišení:

Provozované vozy
Vyřazené vozy
Provozované rekonstruované vozy
Vyřazené rekonstruované vozy
Provozované převzaté vozy
Vyřazené převzaté vozy

39.92
vagonWEB.cz
Železniční osobní vozy
new